Besiktning/Syneförättning

Besiktningen görs enligt svensk standard 460 48 60 Vibration- och Syneförrättning- Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Vid besiktningarna ockulärbesiktas fastigheten in- och utvändigt samt att murade rökkanaler täthetsprovas och att vattenprover tas där egna brunnar finns. Protokoll från besiktningarna skickas till beställare och berörd fastighetsägare.

Övriga tjänster

Vill du veta mer om våra tjänster eller önskar offert på ett uppdrag är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, eller genom att ringa Per på 070-286 90 06.