Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning, och trafik enligt gällande svenska standarder ss 460 48 66, 460 48 61 och ss 02 52 11.

Vibrationsmätning sker i realtid och kan läsas av i ett webbaserat system inom sekunder efter varje salva. Beroende på vilken typ av störning vi vill titta på kan vi använda olika mätmetoder. Via gsm som är monterade i mätarna skickas sms till sprängaren så han vet hur han ligger till vid varje salva.

För känsliga anläggningar som till exempel serveranläggningar bör man även mäta accelerationen. Vi människor är väldigt känsliga för vibrationer och kan uppleva en salva som väldigt kraftig. Även om vi upplever det som kraftigt behöver inte salvan vara skadlig för fastigheten. Trots det, kan det ibland vara den av människan upplevda störningen vi vill kontrollera, då görs detta med en komfortmätare.

För att se mätvärden i ditt projekt är det bara att logga in och skriva ut rapporter.

Resultaten är viktiga ur bevissynpunkt om skadeanspråk skulle uppstå.

Övriga tjänster

Vill du veta mer om våra tjänster eller önskar offert på ett uppdrag är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, eller genom att ringa Per på 070-286 90 06.